DOTACJE UNIJNE

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa zestawienie kolor
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Działanie III.3/2
ROZWÓJ B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH
 

 

W konkursie ogłoszonym 13.06.2013r. (ogłoszenie o zamówieniunr 1/2014/III.3/2) na : Wyniki prac B+R Opracowanie nowych, innowacyjnych w zakresie stopnia zautomatyzowania algorytmów  wykrywania zagrożeń konstrukcji inżynierskich na podstawie obserwacji geodezyjnych i geotechnicznych z systemu geomonitoringu. (Opracowanie naukowe zawierające analizę obecnego stanu wiedzy odnośnie automatyzacji procesu wykrywania deformacji z systemów geomonitoringu, przegląd algorytmów wykonujących podobne analizy oraz opracowanie zastosowania testów statystycznych i testów zbieżności rozwiązania do wykrywania zmian w strukturze monitorowanego obiektu. Opracowanie w formie raportu.) w związku z realizacją projektu „Geodezyjny monitoring przemieszczeń w oparciu o wyniki najnowszych prac B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, działanie działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach, została przyjęta oferta Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

 

Działanie III.3/2
ROZWÓJ B R W PRZEDSIĘBIORSTWACH
 

 

Informujemy, że dnia 08.05.2015r. zakończyliśmy realizację projektu pn. „Geodezyjny monitoring przemieszczeń w oparciu o wyniki najnowszych prac B R”

 

Działanie III.3
ROZWÓJ B R W PRZEDSIĘBIORSTWACH
 

 

Informujemy, że 18.07.2014r. zakończyliśmy realizację projektu pt.: "Wdrożenie wyników prac B R w celu zwiększenia precyzji i szybkości pomiarów geodezyjnych dla kolejnictwa z uwzględnieniem potrzeb kolei dużych prędkości".

 

Działanie III.6
ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
 

 

Informujemy, iż w dniu 31.12.2012r. zakończono realizację projektu "Wdrożenie przez Geoplan Andrzej Kwiatkowski nowych usług geodezyjnych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw.

 

 
Działanie IV.3
E - TECHNOLOGIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW
 

 

Informujemy, iż w dniu 26.07.2011 r. zakończono realizację projektu „Integracja systemów informatycznych dwóch firm geodezyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa IV społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3 E- technologie dla przedsiębiorstw.

Projekt był realizowany w partnerstwie dwóch firm:

1/ GEOPLAN Andrzej Kwiatkowski, 95-100 Zgierz przy ul. Długa 7 - lider projektu;
2/ GEOJARD s.c. Aleksander Brejtkopf, Artur Wilk 91-859 Łódź, ul. Cementowa 12 B - partner projektu.


Działanie III.2
GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 

 

Informujemy, iż w dniu 30.11.2010r. zakończono realizację projektu „Rozwój, wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa GEOPLAN dzięki inwestycji w innowacyjny sprzęt do pomiarów geodezyjnych i specjalistyczne oprogramowanie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, 
Oś priorytetowa III – gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. 
Działanie III.2 – Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.


 

Działanie III.3/2

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

dodano 2015-04-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodano 2015-03-23


Działanie III.3/2
ROZWÓJ B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH
 

dodano 2014-06-25

W konkursie ogłoszonym 13.06.2013r. (ogłoszenie o zamówieniunr 1/2014/III.3/2) na : Wyniki prac B+R Opracowanie nowych, innowacyjnych w zakresie stopnia zautomatyzowania algorytmów  wykrywania zagrożeń konstrukcji inżynierskich na podstawie obserwacji geodezyjnych i geotechnicznych z systemu geomonitoringu. (Opracowanie naukowe zawierające analizę obecnego stanu wiedzy odnośnie automatyzacji procesu wykrywania deformacji z systemów geomonitoringu, przegląd algorytmów wykonujących podobne analizy oraz opracowanie zastosowania testów statystycznych i testów zbieżności rozwiązania do wykrywania zmian w strukturze monitorowanego obiektu. Opracowanie w formie raportu.) w związku z realizacją projektu „Geodezyjny monitoring przemieszczeń w oparciu o wyniki najnowszych prac B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, działanie działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach, została przyjęta oferta Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dodano 2014-06-13

 

                Dane firmy:

    GEOPLAN- siedziba główna
    ul. Długa 

    95-100 Zgierz 

    tel./fax: +48 42 715 69 85

    e-mail: biuro@geoplan.eu

Pracowania geodezyjna
ul. Plac Jana Pawła II 3
95-100 Zgierz
tel.: +48 42 716 13 26

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Copyright © 2017-18 by GEOPLAN Wszelkie prawa zastrzeżone.