Przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
                  na lata 2007 – 2013 zrealizowaliśmy projekty:
zestawienie kolor

Działanie III.3 ROZWÓJ B R W PRZEDSIĘBIORSTWACH

„Geodezyjny monitoring przemieszczeń w oparciu o wyniki najnowszych prac B R”

Działanie III.3 ROZWÓJ B R W PRZEDSIĘBIORSTWACH

„Wdrożenie wyników prac B R w celu zwiększenia precyzji i szybkości pomiarów geodezyjnych
dla kolejnictwa z uwzględnieniem potrzeb kolei dużych prędkości".

Działanie III.6 ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

„Wdrożenie przez Geoplan Andrzej Kwiatkowski nowych usług geodezyjnych"

Działanie IV.3 E - TECHNOLOGIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

„Integracja systemów informatycznych dwóch firm geodezyjnych”

Działanie III.2 GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

„Rozwój, wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa GEOPLAN
dzięki inwestycji w innowacyjny sprzęt do pomiarów geodezyjnych
i specjalistyczne oprogramowanie