OFERTA

Geodezyjna obsługa inwestycji i mapy do celów projektowych

 Miło nam poinformować, że wdrażamy nową metodę badania przemieszczeń i odkształceń budynków i obiektów.

 

ZINTEGROWANY GEOMONITORING STRUKTURALNY

To innowacyjny system pomiarowy, badawczy i monitorujący 24/7/365, który automatycznie wykrywa i natychmiastowo alarmuje o niebezpieczeństwach grożących integralności konstrukcji.

System jest połączeniem technik klasycznych i satelitarnych pomiarów geodezyjnych oraz informacji, które pozyskiwane są z sensorów geotechnicznych i meteorologicznych.

System zintegrowanego geomonitoringu strukturalnego powstał dzięki współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, który zrealizował część badawczą projektu na zlecenie Geoplanu.   

Technologia geomonitoringu opiera się na rozwiązaniach i sprzęcie firmy Trimble oraz oprogramowaniu Trimble4DControll.

Wykorzystuje sensory geotechniczne i  oprogramowanie SISGEO, automatyczne stacje meteorologiczne/pogodowe Campbell Scientyfic, infrastrukturę teleinformatyczną MOXA.

Dotychczas monitoring zmian w konstrukcjach prowadzony był najczęściej na podstawie pomiaru niwelacyjnego oraz wskazań sensorów geotechnicznych (piezometrów, tensometrów, inklinometrów, szczelinomierzy oraz innych), co wiązało się z licznymi utrudnieniami. Repery, czyli punkty monitorowane, zlokalizowane były najczęściej w przyziemnej części obiektu, a pomiary dawały tylko obraz zmian ich wysokości i to wyłącznie w odniesieniu do innych punktów odniesienia, które znajdowały się poza konstrukcją. Taki system nie tylko wydłużał cały proces, ale także niósł za sobą ryzyko komplikacji i błędnej interpretacji. Dodatkowo przy wielu obiektach ten sposób z góry skazany był na porażkę, ponieważ nie było możliwości zapewnienia jednolitego punktu odniesienia.

Zintegrowany Geomonitoring Strukturalny to ogromny technologiczny krok naprzód. Dzięki integracji kilku technologii, które do tej pory wykorzystywane były oddzielnie i nie zawsze były oczywistym wyborem przy monitoringu obiektów inżynierskich, udało się stworzyć innowacyjne narzędzie pomiarowe, badawcze i monitorujące. Obecnie system wykorzystywany jest podczas budowy oraz eksploatacji powstałych obiektów.

Główne zalety nowej usługi to:

 • Całkowita automatyzacja procesu
 • Możliwość sprawnego, bezobsługowego ze strony  człowieka  monitorowania największych obiektów dokładność sensorów 0.1°
 • Cyfrowa, wolna od błędów ludzkich postać wyników   pomiarów umożliwiająca ich natychmiastowe wykorzystanie przez odbiorców.
 • Możliwość monitorowania zmian w układzie  czterowymiarowym, brak ograniczeń w rozmieszczaniu  czujników
 • Uniezależnienie od warunków atmosferycznych   i środowiskowych (pora doby, pogoda i jej  gwałtowne zmiany, klimat, ciśnienie, zmiany    temperatury)
 • Łatwość organizacyjna procesu monitorowania (przez Internet) bez konieczności przebywania na placu budowy.

Firma geodezyjna Geoplan ze Zgierza w województwie Łódzkim oferuje profesjonalne usługi z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej (budowa dróg i mostów, budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, szlaki kolejowe, tunele, wiadukty, budynki, hale produkcyjne i magazynowe, etc.)

 

Obecnie Geoplan wykonuje:

 • geodezyjne obsługi inwestycji drogowych, kolejowych, kubaturowych i przemysłowych,
 • pomiar geometrii torów,
 • zakładanie osnów geodezyjnych (państwowych, realizacyjnych) metodą statyczną pomiaru wektorów GPS
 • monitoring ciągły, precyzyjne pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, konstrukcji inżynierskich i drogowych,
 • pomiary batymetryczne,
 • wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych,
 • mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w formie numerycznej, wraz z numerycznym modelem terenu DTM,
 • mapy do celów prawnych i sądowych,
 • podziały, wznowienia i rozgraniczenia granic nieruchomości.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące świadczonych przez nas usług geodezyjnych, zapraszamy do kontaktowania się z naszym biurem.

orientacyjne ceny usług >>

                GEOPLAN Andrzej Kwiatkowski - siedziba firmy
     ul. Arkadiusza Musierowicza 4
     95-100 Zgierz 

    tel.: +48 42 715 69 85
    tel. kom.: 693 651 350
    e-mail: biuro@geoplan.eu

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Cookies OK