POTENCJAŁ

Pełen zakres usług związanych z geodezją, realizowanych na najwyższym światowym poziomie nie byłby możliwy bez najnowocześniejszego sprzętu. Firma jest pod tym względem doskonale wyposażona.
Od lat współpracujemy z firmą Geotronics Polska Sp. z o. o. zajmującą się dystrybucją sprzętu geodezyjnego firmy Trimble. Jako stały klient jesteśmy na bieżąco informowani o wszystkich nowościach pojawiających się na rynku. Na bieżąco uzupełniamy i unowocześniamy wykorzystywane urządzenia.

Firma posiada własny, innowacyjny sprzęt pomiarowy, m. in:

- System Pomiaru Szlaków Kolejowych GEDO CE >>
- nowoczesne odbiorniki GPS współpracujące z systemem ASG-EUPOS
- precyzyjne zmotoryzowane tachimetry elektroniczne wśród nich jeden z najnowocześniejszych dostępnych na rynku: Trimble S8 1`` HP DR Robot FineLock z Trimble Vision >> współpracujący z oprogramowaniem Trimble 4D Control
- echosondę SonarMite firmy OHMEX współpracującą ze sprzętem i oprogramowaniem Trimble
- precyzyjne niwelatory elektroniczne - kodowe
- komputery, plotery i skanery wielkoformatowe
- specjalistyczne oprogramowanie, A-Cad Civil 3D 2012 PL. 

System Pomiaru Szlaków Kolejowych GEDO CE

Zestaw składa się z wózka tachimetru, wózka pryzmatu
i specjalistycznego oprogramowania.

Możliwości:

-szybkie i precyzyjne gromadzenie informacji o torze:
- położenie toru
- przechyłka
- szerokość toru
- wyniesienie projektu w terenie
- pomiar powykonawczy
- sporządzanie dokumentacji toru
- pomiar torów płytowych
- generowanie aktualnych danych dla podbijarki przy każdym przejeździe wózka
- współpraca z odbiornikiem GPS

System GEDO CE skraca czas pracy zespołu geodezyjnego znacznie zwiększając jego wydajność. Obsługiwany przez wykształconą i sprawną kadrę GEOPLAN-u pozwala na pomiar 1,5 kilometrowego odcinka torów w ciągu zaledwie godziny.

Trimble S8 1" HP DR Robot FineLock z Trimble Vision z oprogramowaniem Trimble 4D Control

Technologia Trimble 4D Control zapewniając zróżnicowane dane stanowi kompletne rozwiązanie dla monitoringu. Pozwala na prowadzenie pomiaru ciągłego, w sposób w pełni zautomatyzowany bez konieczności jeżdżenia w teren, przy zachowaniu najwyższych dokładności.
Dokładność FineLockTM < 1mm na 300 m
Instrument jest robotyczną stacją jednosekundową z dalmierzem bezlustrowym, wbudowaną kamerą, funkcją Trimble VisionTM i Trimble FineLockTM.

Wybrane parametry:

- dokładność kątowa: 1"
- dokładność pomiaru odległości: 0,8 mm + 1 ppm

Wybrane możliwości:

- Funkcja Trimble VisionTM - dzięki kamerze wbudowanej w instrument i zsynchronizowanej z systemem pomiarowym, operator widzi w kontrolerze to na co w danym momencie celuje instrument.
Upraszcza to w sposób znaczny proces pozyskiwania informacji o terenie i przyspiesza pomiar jednoosobowy. Dodatkowo istnieje możliwość wykonania zdjęć w momencie pomiaru, co eliminuje błędy wynikające ze złej interpretacji punktów pomierzonych.

- Funkcja Trimble FineLockTM - bardzo przydatne narzędzie do prowadzenia monitoringów obiektów o niewielkich powierzchniach, w przypadku których konieczne jest zamontowanie punktów kontrolowanych w bliskim sąsiedztwie. Pozwala na rozróżnienie luster położonych w odległości 80 cm względem siebie, przy 200 m celowej.

ZINTEGROWANY GEOMONITORING STRUKTURALNY

To innowacyjny system pomiarowy, badawczy i monitorujący 24/7/365, który automatycznie wykrywa

i natychmiastowo alarmuje o niebezpieczeństwach grożących integralności konstrukcji.

GEOPLAN ulotka 01

System łączy techniki geodezyjnych pomiarów klasycznych i satelitarnych z informacjami pozyskanymi z sensorów geotechnicznych i meteorologicznych.

Powstał przy współpracy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, który wykonał część badawczą projektu na zlecenie Geoplanu.

Technologia geomonitoringu opiera się na rozwiązaniach i sprzęcie firmy Trimble oraz oprogramowaniu Trimble 4D Controll. Wykorzystuje sensory geotechniczne, oprogramowanie SISGEO, automatyczne stacje meteorologiczne/pogodowe Campbell Scientyfic oraz infrastrukturę teleinformatyczną MOXA.

Do tej pory monitoring zmian w konstrukcjach prowadzono niemal wyłącznie w oparciu o pomiar niwelacyjny oraz o wskazania z sensorów geotechnicznych (piezometry, tensometry, inklinometry, szczelinomierze i inne). Wiązało się to z licznymi utrudnieniami. Punkty monitorowane – repery – lokalizowane były najczęściej w przyziemnej części obiektu, a ich pomiar dawał tylko informacje o zmianach ich wysokości i to w odniesieniu do innych punktów odniesienia, umieszczanych poza obiektem. Niosło to ryzyko komplikacji, błędnej interpretacji i wydłużało cały proces. Przy wielu obiektach możliwość pomiaru była z góry skazana na niepowodzenie, ponieważ nie istniała możliwość zapewnienia jednolitego układu odniesienia.

Nowy system geo-monitoringu strukturalnego to ogromny technologiczny krok naprzód. Metoda integruje w jedną spójną całość kilka technologii, które dotąd wykorzystywane były oddzielnie i nie zawsze były oczywistym wyborem przy monitoringu obiektów inżynierskich. Rezultatem jest innowacyjne narzędzie pomiarowe, badawcze i monitorujące. System wykorzystywany jest podczas budowy oraz eksploatacji powstałych obiektów

Główne zalety nowej usługi to:

  • Całkowita automatyzacja procesu
  • Możliwość sprawnego, bezobsługowego ze strony  człowieka  monitorowania największych obiektów
  • Cyfrowa, wolna od błędów ludzkich postać wyników   pomiarów umożliwiająca ich natychmiastowe wykorzystanie przez odbiorców.
  • Możliwość monitorowania zmian w układzie  czterowymiarowym, brak ograniczeń w rozmieszczaniu  czujników
  • Uniezależnienie od warunków atmosferycznych   i środowiskowych (pora doby, pogoda i jej  gwałtowne zmiany, klimat, ciśnienie, zmiany    temperatury)
  • Łatwość organizacyjna procesu monitorowania (przez Internet) bez konieczności przebywania na placu budowy.

Bezzałogowy system latający UX5

Bezzałogowe systemy latające wyposażone w kamery umożliwiające pozyskiwanie zdjęć stają się coraz bardziej popularne. Spośód testowanych przez naszą firmę produktów najlepszy do opracowań typowo geodezyjnych okazał się sprzęt firmy Trimble. Konstrukcja skrzydła charakteryzuje się dużą stabilnością i odpornością na warunki atmosferyczne. Wykorzystane w UX5 urządzenia do pozycjonowania w połączeniu z odpowiednio dobranym sensorem do pozyskiwania zdjęć umożliwiają uzyskanie w pełni wartościowych danych fotogrametrycznych. Kolejnym atutem systemu jest oprogramowanie które daje możliwość zintegrowania pomiarów naziemnych i lotniczych.

Zastosowanie:


• Kontrola i analiza postępu prac
• Mapy do celów projektowych
• Kubatury robót ziemnych
• Mapy wegetacji roślin
• Modele 3D obiektów
• Archeologia
• Analiza stanu użytkowania
• Monitoring stanu środowiska
• Pomiary terenów trudno dostępnych
• Analiza przebiegu klęsk żywiołowych

Do opracowań fotogrametrycznych niezbędne są specjalistyczne stacje o wysokich mocach obliczeniowych. Nasza firma na bieżąco udoskonala bazę sprzętową pod okiem wykształconych informatyków. Ale sprzęt to nie wszystko. Wieloletnie doświadczenie firmy przy realizacji wymagających i skomplikowanych zadań z kategorii wagi ciężkiej ukształtowało profesjonalną i bezbłędną kadrę. Doświadczeni fotogrametrzy mają szeroką wiedzę daleko wykraczającą poza ich specjalizację. Integracja pomiarów naziemnych pozyskanych najnowocześniejszym sprzętem geodezyjnym z danymi fotogrametrycznymi sprawia że dostarczane przez nas produkty są na najwyższym możliwym do osiągnięcia w naszej branży poziomie przy zachowaniu minimalnego czasu realizacji.

Sonda OHMEX SonarMite BT do pomiarów batymetrycznychbatym 2

Batymetria jeziora lub zbiornika wodnego polega na pomiarze jego głębokości z jednoczesnym naniesieniem wyników na mapę. Sondowanie głębokości odbywa się w sposób ciągły tzn. sonda przymocowana do łódki wykonuje pomiar odległości do dna zbiornika. Echosonda emituje ultradźwięki, które odbijają się od dna zbiornika, a następnie rejestrowane są przez odpowiedni sensor, czas upływający od wysłania ultradźwięku do jego ponownej rejestracji jest wprost proporcjonalny do głębokości.

Pomiary SonarMite BT


Urządzenie SonarMite BT korzysta z zintegrowanych technologii, oprócz niezawodnych algorytmów śledzenia dna wykonywanych za pomocą technik systemu DSP, wysyłana jest również wartość jakości związana z każdym wykonanym pomiarem głębokości.
Użytkownicy oprogramowania SCS900 Trimble mogą teraz łatwo dokonywać pomiaru głębokości wody oraz wykonywać dokładne na małą skalę badania hydrograficzne. Ohmex Ltd wykorzystała SCS900 Software Developers Kit (SDK) do produkcji programu narzędziowego, który działa na kontrolerze SCS900 i dostarcza danych głębi. Podwyższona funkcjonalność dodatkowo zwiększa wykorzystanie systemu SCS900 na morskich placach budowy, gdzie występują tamy lub drogi wodne.

Główne cechy SonarMite BT:
- Bluetooth zintegrowany z systemem Windows urządzeń Pocket PC,
- "Smart" sprawdzony projekt przetwornika z wyjściem QA,
- Wewnętrzny akumulator,
- Łatwa integracja z innymi nowoczesnymi oprogramowaniami i  technologiami GPS i tachimetrycznymi.

mapa batymetryczna

Mapa batymetryczna Kanału Dobrzyckiego
(jez. Ewingi - jez. Jeziorak)


W dniach 6-9 września 2011 nasza firma przy wsparciu technicznym firmy „Geotronics” przeprowadziła pierwsze testowe pomiary batymetryczne kanału Dobrzyckiego łączącego jez. Ewingi z jez. Jeziorak. Łączna długość kanału to 2600m. Całość prac wykonana została przy użyciu echosondy SonarMite BT firmy Ohmex, odbiornika GPS Trimble R8 GNSS i tachimetru Trimble S8.
Na podstawie naszych pomiarów zaktualizowano wpis dla hasła: Kanał Dobrzycki na stronie Wikipedia, wolna encyklopedia.

Ponadto posiadamy kilkadziesiąt najnowocześniejszych odbiorników GPS, tachimetrów i niwelatorów.
Wykorzystujemy flotę ponad 30 samochodów dostawczych/terenowych oraz quadów przeprawowych.

ilość
odbiornik GPS (L1/L2/L5) firmy Trimble (R10, SPS 882) 27
stacje bazowe GPS-GNSS (wraz z pozwoleniem do 10 VAT) 4
ilość
tachimetry (Total Stations) serwo Trimble (S6 ÷ S8) 18
tachimetry elektroniczne (2``÷ 5``) 8
ilość
niwelatory (w tym precyzyjne - DiNi 03) 21

                GEOPLAN Andrzej Kwiatkowski - siedziba firmy
     ul. Arkadiusza Musierowicza 4
     95-100 Zgierz 

    tel.: +48 42 715 69 85
    tel. kom.: 693 651 350
    e-mail: biuro@geoplan.eu

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Cookies OK